Nyheder 1997

Foråret

Nyudgivelser

Erik Steffensen
MEXICANSKE MOTIVER
Den lille Kunstrevy nr. 3
Kunstneren Erik Steffensens dagbogsblade fra et ophold i Mexico med 14 4-farve akvareller
ISBN 87 7378 152 5
32 sider, illustreret, kr. 25

Jørgen Bruhn & Bo Degn Rasmussen
PROUST
En introduktion til "På sporet af den tabte tid"
Forfatterne, to unge litterater fra Københavns Universitet, har taget Marcel Prousts værk på over 3.000 sider til sig, og præsenterer i denne bog en kort, letlæselig og præcis introduktion til dette verdenslitteraturens hovedværk. Med liste over de optrædende personer, resuméer af alle syv bind og en kommenteret bibliografi.
Aktuel i forbindelse med Gyldendals planlagte udgivelse af Else Henneberg Pedersens nye oversættelse (første bind er planlagt til udgivelse i efteråret 1997). Else Henneberg Pedersen medvirker som konsulent på vores bog og har nyoversat alle de mange citater, som bogen er fuld af.
Rævens Sorte Bibliotek nr. 42
ISBN 87 7378 165 7
144 sider, kr. 178

Jens Christian Jacobsen (red.)
REFLEKSIVE LÆREPROCESSER
En antologi om pædagogik og tænkning
Denne bog omhandler "refleksions-begrebet", dets status og udviklingsmuligheder indenfor den pædagogiske tænkning. Reflektions-begrebet er uhyre aktuelt og diskuteres bredt blandt pædagoger på alle niveauer. Bidragyderne er en stor kreds af fagfolk fra Danmark, Norge og Sverige samt den kendte socialpsykolog og ungdomsforsker Thomas Ziehe fra Tyskland.
Forfatterne kommer fra mange forskellige sammenhænge, spændende fra universitetsfolk til seminarie-, folkeskole- og gymnasielærere.
Bogen henvender sig primært til fagfolk indenfor de pædagogiske discipliner på de højere læreanstalter.
Cand. pæd. Jens Christian Jacobsen har tidligere på vores forlag redigeret to bind om den tyske sociolog Niklas Luhmann ("Autopoiesis I og II").
ISBN 87 7378 159 2
240 sider, kr. 268

Steen Visholm & Nils Otto Steen (red.)
SIGMUND FREUD: DET UHYGGELIGE
(oversat af Hans Christian Fink)
Psykologen Steen Visholm ("Parforholdet" og "Overflade og dybde") og gymnasielæreren Nils Steen giver i denne bog - udover en første komplet oversættelse til dansk af Sigmund Freuds skelsættende essay "Das Unheimliche" - hver deres bud på tekstens aktualitet. Steen Visholm giver en (social)psykologisk introduktion til tekstens berøringsflader med moderne arkitektur og kommunikationsteknologiens distribution af projektive rum og det hjemløses vanskeligheder med at finde hvile i dette landskab. Nils Steen giver en litterær/kunstnerisk indledning om hvordan det uhyggelige fremtræder i dag, og han kommer ind på spaltningsfænomener, som
kommer op i folk her ved det kommende århundredeskifte - ligesom det gjorde ved det sidste ...
Bogen henvender sig til alle, der dels er interesseret i en (u)hyggelig aften ved kaminen, og dels optaget af litteratur, kunst, psykologi og af vor tid (og af sex).
Rævens Sorte Bibliotek nr. 43
ISBN 87 7378 158 4
(endnu ikke udkommet)
ca. 164 sider, kr. 228

Genoptryk

Arne And, del 1

Charlie Christensen
ARNE AND, DEL 1
3. oplag af første del af den satiriske og hylemorsomme svenske tegneserie.
ISBN 87 7378 111 8
56 sider, kr. 98

Roland Barthes
DET LYSE KAMMER
Bemærkninger om fotografiet
Klassiker om fotografiets væsen
2. udgave, 2. oplag
ISBN 87 7378 004 9
Rævens Sorte Bibliotek nr. 2
160 sider, ill., kr. 159


Foreløbig planlagte efterårsudgivelser

Gorm Harste
MODERNITET OG ORGANISATION

Christoffer Regild
NEW YORK
Stor og flot fotobog


Udgivelser 1996

Masse og magt, bind 1 Masse og magt, bind 2

Elias Canetti
MASSE OG MAGT, bind 1 og 2
"Masse og Magt" er den tysksprogede kosmopolitiske forfatter og nobelpristagers hovedværk, som alt for længe har været efterlyst i en dansk oversættelse. I dette essayistiske, sine steder fragmentariske og tankefulde værk undersøger Canetti de især i vores århundrede skæbnessvangre følger af sammenhængene mellem magtforhold og massebevægelser. Siden det udkom, har det ikke mistet noget af sin aktualitet, snarere tværtimod. Og der henvises til det igen og igen, når der savnes forklaringer på de kulturelle og psykologiske årsager for usædvanlige politiske begivenheder. Hans sprog er af en enestående klarhed og præcision, og hans viden bygger på adskillige videnskabelige discipliner, fra historie og litteratur til religion, etnografi, psykologi, antropologi og kultursociologi. Han har et usædvanligt kendskab til fremmede kulturer, hvor han især har interesseret sig for de såkaldt "primitive". Derfor er bogen også fyldt med beretninger og iagttagelser fra alverdens kulturer.
Oversat af Karsten Sand Iversen.
Rævens Sorte Bibliotek nr. 41
ISBN 87 7378 149 5
2 bind, ialt 680 sider, kr. 498
(sælges kun samlet)


Arne And, del 4

Charlie Christensen
ARNE AND, del 4
Fjerde - og sidste! - del af tegneserie-fortællingen om den anarkistiske, poetiske og fordrukne and fra Stockholm, som efter at have optrådt for fulde huse på de skrå brædder på Stadsteatern i Stockholm, sidste efterår havde stor succes i en dansk version på Odense Teater.
Dette er sidste chance for at læse om Arne Ands nyeste og endelige meritter, idet hans tegner Charlie Christensen har besluttet at stoppe mens legen er god.
Oversat af Orla Vigsø.
ISBN 87 7378 145 2
56 sider, kr. 98


Christiania i 25 år

Irma Clausen
CHRISTIANIA I 25 ÅR
- En postkortbog
Fristaden Christiania i København er en sammensat størrelse og et kontroversielt emne. Ikke desto mindre har Christiania i år bestået i 25 år, og det fejres blandt mange andre initiativer og fester med denne postkortbog, der indeholder 40 postkort, trykt i farver samt tekster på seks sprog: dansk, engelsk, tysk, fransk, spansk og italiensk.
Bogen henvender sig især til de tusindvis af turister, der besøger Fristaden, men alle kan kan på baggrund af tekst og billeder danne sig et hverdagsindtryk på godt og ondt af livet i denne storbyens enklave.
Bogen indeholder en oversigt over alle virksomheder, institutioner og aktiviteter på Christiania med adresser, telefonnumre og åbningstider mm. og et stort kort, så turisterne kan finde rundt. Kortene er perforeret og lige til at rive ud af bogen - hvis man nænner det - og tilbage bliver en tekstbog med små farvegengivelser af alle billederne.
ISBN 87 7378 163 0
112 sider, gennemillustreret, kr. 128


Fakta om fedt

John Finnegan
FAKTA OM FEDT
- En forbrugerguide til gode olier
En lille opslagsbog om essentielle fedtstoffer og giftige olier, deres anvendelse og gavnlighed for sundheden og samtidig et engageret debatindlæg for brugen af økologiske råvarer. For olier eller fedt er ikke bare én ting, der er stor forskel på oliernes bestanddele, og især er der forskel på fremstilling og holdbarhed, der varierer i det uendelige fra mærke til mærke. Gode råd om anvendelse, opbevaring og anskaffelse.
John Finnegan er amerikansk naturlæge med en bred baggrund inden for holistisk sundhed, helseteoretiker og forfatter til en række bøger om tilsvarende emner, bl.a. "Et godt liv uden mange stimulanser", som er udgivet på dansk af forlaget Klitrose i 1994.
Forord af Erik Tybirk, efterskrift af den økologiske landmand Jørgen Uhrskov.
Oversat af Anna Randrup Rasmussen.
ISBN 87 7378 148 7
72 sider, kr. 98


Globe (red.)
COMPARTMENTS
COMPARTMENTS er en ny og anderledes kunstbog, som giver et svimlende indblik i det unge eksperimenterende europæiske kunstliv netop nu. Gennem tekst og billeder er 12 unge kunstgrupperinger fra europæiske storbyer blevet bedt om at give deres bud på nutidskunst - at lave hver deres "udstilling" i bogform.
Resultatet kan nu ses i COMPARTMENTS, en spændende billedbog på 160 sider, fuldt farvelagt. De deltagende kunstgrupper er listet alfabetisk, så bogen kan også fungere som opslagsværk over den nye kunstscene i Europa lige nu. Deltagere er : All Girls (Berlin), ampcom (Helsinki), Bank (London), Bricks & Kicks (Wien), City Racing (London), Globe (København), Minimal Club (Berlin/München), Name Diffusion (Milano), Purple Rose (Paris), Saga Basement (København), Transmission (Glasgow) og W139 (Amsterdam). I år blev Globe og Compartments-udstillingen udnævnt til årets udstilling af Danske Kunstanmelderes Forening.
ISBN 87 7378 161 4
160 sider, illustreret, kr. 128


Durs Grünbein
CEREBRALIS OG ANDRE DIGTE
Durs Grünbein, født 1962 regnes allerede i dag som en af det nye Tysklands førende lyrikere. Han er født i Dresden i det tidligere DDR og har med indtil videre fire digtsamlinger og et bind essays høstet et væld af anmelderroser - samt modtaget den meget fornemme tyske "Georg Büchner-pris" for sit værk. I efteråret 1996 medvirkede han (som den yngste digter) i det store internationale lyrik-arrangement i Glyptoteket: Poesi 96.
Oversat af Henning Goldbæk.
ISBN 87 7378 162 2
136 sider, kr. 198


Tage Hind
APATI OG LIDENSKAB
Tage Hind, som sidste år ville være fyldt 80 år, har et omfattende publicistisk liv bag sig - udover at han har virket som lærer på universiteter, gymnasier, højskoler mm. og ikke mindst stået for oprettelsen af Dramaturgisk Institut på Aarhus Universitet.
I denne essaysamling, som samler forfatterens brede interesseområder indenfor det humanistiske felt, kommer vi rundt omkring forfattere som Kierkegaard, James Joyce, Tjekhov, Robert Musil ("Manden uden egenskaber") - men også det politiske berøres, bl.a. med et essay om atomkampagnen i 60'erne og om modstandskampen under Danmarks besættelse, og det religiøse med en prædiken holdt i Askov kirke. Til trods for sin høje alder var Tage Hind til det sidste et engageret og livskraftigt menneske, der bl.a. deltog i redaktionen af kulturtidsskriftet "Øjeblikket" og holdt forelæsninger på universitetet.
ISBN 87 7378 157 6
216 sider, kr. 228


Henrik Larsen
ALBERTI-KATASTROFEN
En ny og rigt illustreret biografi over den danske politiker P.A. Alberti, der som justitsminister blev dømt til tugthus for bedrageri, og regeringsmedlemmer blev stillet for rigsretten. Bogen udmærker sig ved grundig research blandt hidtil ukendte kilder og nye brevfund i Rigsarkivet mm., bl.a. opklares broderen Carl Albertis skæbne, Albertis egen vej til politisk magt belyses, striden om prygleloven gennemgås, og Albertis skæbne efter udståelse af fængselsdommen skildres for første gang vha. interviews med personer, der har kendt ham.
Bogen er gennemillustreret med mere end 40 fotos, hvoraf nogle ikke tidligere har været offentliggjort, og samtidige karikaturtegninger. Med fyldig kildeliste, bibliografi og register.
Forfatteren er cand.scient.pol., medlem af Sherlock-Holmes- Klubben og ivrig fritidshistoriker.
ISBN 87 7378 156 8
224 sider, illustreret, kr. 268


Grethe Lund
SAMTALE UDEN ORD
Introduktion til musikterapi
Grethe Lund er en af de første uddannede danske musikterapeuter (fra det berømte engelske "Guildhall School of Music and Drama" i London) og har siden 1980 arbejdet som musikterapeut ved Søndersøparken i Viborg. Hendes behandling inddrager det fælles klangområde mellem patient og terapeut i musikalsk kommunikation. Et område, hvis betydning forfatteren opdagede i forbindelse med en tidligere undersøgelse: "Skizofreni og musik - En analyse af nonverbal kommunikation". Hun mener, at musik kan forebygge vold og fastlåste langtidspatientroller, samt udvikle evner til samarbejde og samvær med andre, specielt hos psykiatriske patienter.
I bogen får man en introduktion til musikterapiens oprindelse, en gennemgang af anvendelige musikinstrumenter og ikke mindst en lang række case-historier, der beretter om forfatterens indsats og resultater fra det virkelige liv.
Grethe Lund er internationalt kendt som musikterapeut og holder jævnligt foredrag i ind- og udland.
ISBN 87 7378 154 1
108 sider, kr. 168


René Rasmussen
SLUT. BEGYND!
En psyko-narrativ læsning af James Joyces "Ulysses"
Forfatteren er litterat, psykoanalytiker og guldmedaljemodtager for sin afhandling om de Sade. I dette stort anlagte værk giver han en psykoanalytisk inspireret fortolkningsramme for et af den moderne verdenslitteraturs hovedværker. Tidligere har vi udgivet "Psykoanalyse og tekstanalyse".
ISBN 87 7378 160 6
300 sider, kr. 228


Turprojekter

Jørgen Rolapp
TURPROJEKTER
Et tilbud til udsatte unge
På baggrund af års erfaring som tilrettelægger og deltager i "overlevelsesture" med udsatte unge i Sverige, Norge og Frankrig beretter forfatteren om turenes planlægning, forberedelser og hvad man bør være opmærksom på under turen.
Bogen henvender sig bredt, til socialpædagoger i marken, der får nyttig vejledning om praktiske færdigheder og forudsætninger, til socialpolitikere, der skal tage stilling til bevillinger, samt til alle andre, der er interesseret i friluftsliv og overlevelsesmuligheder i ødemarken. Med fortegnelser over nødvendigt udstyr, de bedste rejsetidspunkter, tips om at bygge bivuak af presenninger m.m. Bogen indeholder desuden grundlæggende pædagogiske overvejelser omkring at omgås "kaotiske unge", og - i case-form - af konkrete turforløb.
ISBN 87 7378 146 0
160 sider, med tegninger og skitser, kr. 168


Politisk økologi

Dimitri Roussopoulos
POLITISK ØKOLOGI
- Mere end miljøaktivisme
Den økologiske debat blomstrer og er i vækst i alle medier, ikke mindst fordi økologien og miljøet er et mere og mere påtrængende emne, som angår alle, og især de kommende generationer. Men det er ikke nok at debattere - der skal handles! Den canadiske miljøaktivist, grønne politiker, økonom (og anarkistiske forlægger, "Black Rose Books") Dimitri Roussopoulos beretter i denne bog om miljøpolitikkens veje og vildveje gennem de sidste mange år: økologisme og environmentalisme, "dybdeøkologi" og andre aktuelle "trends". Samtidig fokuserer bogen på øko-socialisme kontra social økologi, hvor det er det sidste, som på langt sigt vil vise sig både mest relevant og bæredygtig.
Forord af Peder Agger, efterskrift af Claus Heinberg, begge medlemmer af Det økologiske Råd.
Oversat af Leif Varmark.
ISBN 87 7378 147 9
144 sider, kr. 178


Erik Steffensen
FJÄLLRÄVEN I PARIS
Dagbogsblade fra en uge i Paris.
Den lille Kunstrevy nr. 1
ISBN 87 7378 150 9
24 sider, illustreret, kr. 25


Erik Steffensen
WOLFS PLØREDE BLIK
Dagbogsskitser fra et ophold i Schweiz.
Den lille Kunstrevy nr. 2
ISBN 87 7378 153 3
32 sider, illustreret, kr. 25-[Nyheder]-[Backlist]-[e-post]-[Bestillingskupon]-[Rævens Sorte Bibliotek]-[Kronologi]-
-[Historie]-[Københavns Bogforlag]-[Tilbage til forlagsserverens oversigt]-[Velkomst]-