Kronologisk oversigt over samtlige udgivelser fra Forlaget politisk revy

Titler mærket med * findes kun i begrænset oplag og leveres kun direkte fra forlaget. De øvrige titler, som ikke er udsolgt, kan købes direkte fra forlaget eller skaffes i enhver god boghandel. Mht. oplag er anført de oplysninger, som er tilgængelige i forlagets arkiv. Udover de følgende titler har institutionen udgivet tidsskriftet "naturkampen" fra 1976 til 1992, ialt 63 numre, samt numrene 17 til 22 af det juridiske tidsskrift "Retfærd".

1969

1. Niels Winther
BIG BOSS
Tegneserie
ISBN 87 85186 00 7
u pag, udsolgt


1970

2. Ellen Brun og Jacques Hersh (red.)
KINA - SOVJET
Fra ideologisk konflikt til grænsestrid
politisk revy serien nr. 1
ISBN 87 85186 01 5
64 s, ill, udsolgt

3. Paulo R. Schilling, Carlos Marighela
og Carlos Lamarca
BRASILIEN TIL SALG
Oversat af Dorte Hultgreen og Poul Petersen
politisk revy serien nr. 2
ISBN 87 85186 02 3
96 s, udsolgt


1971

4. Huey P. Newton
FORSVAR FOR SELVFORSVAR
Udvalgt og oversat af Jørgen Dragsdahl
politisk revy serien nr. 3
ISBN 87 85186 03 1
80 s, ill, udsolgt

5. Amad El Kodsy
NATIONALISME OG KLASSEKAMP I DEN ARABISKE VERDEN
Med forord af Paul M. Sweezy og Harry Magdoff
Oversat af Asger Christensen og Peter Aaby
politisk revy serien nr. 4
ISBN 87 85186 05 8
88 s, udsolgt


1972

6. Friedrich Engels
FAMILIENS, PRIVATEJENDOMMENS OG STATENS OPRINDELSE
Med efterskrift af Asger Christensen
og Peter S. Aaby
politisk revy serien nr. 5
ISBN 87 85186 06
272 s, udsolgt

7. SOCIALPOLITIKKEN OG SOCIALARBEJDERENS ROLLE I KLASSESAMFUNDET
Ved Poul Petersen m.fl.
politisk revys hæfter nr. 1
ISBN 87 85186 07 4
u pag, udsolgt

8. KVINDER OG PRODUKTIONSFORHOLD
Ved Steen Bille Larsen
politisk revys hæfter nr. 2
ISBN 87 85186 08 2
48 s, udsolgt

9. DET REVOLUTIONÆRE PARTI, ARBEJDERKLASSEN OG SMÅGRUPPERNE
Ved Poul Petersen
politisk revys hæfter nr. 3
ISBN 87 85186 09 0
56 s, ill, udsolgt

10. Claus Deleuran
THORFINN eller DEN SANDFÆRDIGE OG UBESMYKKEDE BERETNING OM THORFINN KARLSEN TÅGEGÅRDS LYKKELIGE LIV
ISBN 87 85186 10 4
48 s, udsolgt


1973

11. FREMMEDARBEJDERNE OG DEN VESTEUROPÆISKE KAPITALISME
Ved Steen Bille Larsen
politisk revys hæfter nr. 4
ISBN 87 85186 11 2
64 s, ill, udsolgt

12. Jette Lundbo Levy og Morten Thing (red.)
DANSK SOCIALISTISK TEORI 1850-1900
politisk revy serien nr. 6
ISBN 87 85186 12 0
256 s, udsolgt

13. Tony Cliff
ROSA LUXEMBURG - EN POLITISK BIOGRAFI
Oversat af Dorte Hultgreen, Palle Nielsen og Poul Petersen
politisk revy serien nr. 7
ISBN 87 85186 13 9
112 s, udsolgt

14. DEN RØDE KALENDER 1974
ISBN 87 85186 14 7
160 s, udsolgt


1974

15. CHILE
Om den fredelige overgang til socialismen
Ved Elna Bering, Jan Birket-Smith, Mette Knudsen
ISBN 87 85186 13 9
224 s, ill, udsolgt

16. William Hinton
HUNDREDDAGESKRIGEN
Kulturrevolutionen i Kina
Oversat af Vibeke Hemmel og Niels Frølich
ISBN 87 85186 16 3
256 s, udsolgt

17. Jens Brinch
KAPITALAKKUMULATION I DANMARK EFTER 1940
Et forsøg på en konkret konjunkturanalyse
ISBN 87 85186 17 1
112 s, (3. oplag 1975, 4. oplag trykt i 6.500 eks.), udsolgt

18. Wolfgang Abendroth
DEN EUROPÆISKE ARBEJDERBEVÆGELSES HISTORIE
Oversat af Carsten Vengsgaard og Vibeke Sperling
ISBN 87 85186 19 8
260 s, (2. oplag), udsolgt

19. Claus Deleuran
THORFINN. ANDEN DEL AF DEN FORTSATTE OG GENNEMILLUSTREREDE FORTÆLLING OM DØGENIGTEN THORFINN KARLSENS OPLEVELSER
ISBN 87 85186 22 8
48 s, udsolgt

20. KRISEN, MAJSTREJKERNE OG ARBEJDSLØSHEDEN
En samling artikler om klassekampens udvikling i Danmark.
Fra politisk revy november 1973 til november 1974
ISBN 87 85186 23 6
80 s, ill, (3. oplag, ialt 4.500 eks.), udsolgt

21. DEN RØDE KALENDER 1975
ISBN 87 85186 20 1
206 s, udsolgt


1975

22. HÅNDBOG I ARBEJDSRET
Red. af Jakob S. Arrevad, Ulla Clemensen
og Ulla Paabøl
ISBN 87 85186 24 4
2 s, ill, (7. oplag 1979), udsolgt

23. E. J. Hobsbawm
BANDITTER
Om ædle røvere, hævnere, gangaceiros og haiduk'er
Oversat af Åse Lading og Marianne Sørensen
ISBN 87 85186 25 2
168 s, ill, udsolgt

24. KAPITALAKKUMULATION I DANMARK 2
Diskussion og kritik
Ved Rigmor Bækholm m.fl.
ISBN 87 85186 26 0
152 s, udsolgt

25. Antonio Carlo
SOVJETUNIONENS POLITISKE OG ØKONOMISKE STRUKTUR 1917-1975
Proletariatets diktatur eller bureaukratisk kollektivisme
Oversat af Lotte Holm, Viggo Holm Jensen og Ebba Mow
ISBN 87 85186 30 9
200 s, (2. oplag 1976), udsolgt

26. Palle Rasmussen (red.)
SKOLEN I KLASSESAMFUNDET
ISBN 87 85186 32 5
144 s, ill, udsolgt

27. DEN RØDE KALENDER 1976
ISBN 87 85186 28 7
224 s, udsolgt


1976

28. Victor Serge
EN REVOLUTIONÆRS ERINDRINGER 1.
Oversat af Anne Marie Vangkilde
2. oplag i samarbejde med Pax Forlag, Norge
Solgt til udgivelse "Samlerens Bogklub"
ISBN 87 85186 31 7 (forkert nr. i kolofon), 264 s, udsolgt

29. Bjørn Meidell
DKP OG STORSTREJKERNE I 1956
politisk revy serien / klassekampens historie
ISBN 87 85186 38 4
112 s, ill, udsolgt

30. KAPITALISMEN I SUMPEN
Artikler fra politisk revy fra november 1974
til januar 1976
politisk revy serien / krisen i Danmark
ISBN 87 85186 40 6
128 s, ill, udsolgt

31. Erich Rathfelder, Anna Stein, Klaus Vogel
SPANIEN
Arbejderkommissionerne - den nye arbejderbevægelse
Oversat af Kjeld Forchhammer og Dennis Hammeken
Udgivet i samarbejde med Pax Forlag, Norge
ISBN 87 85186 42 2
224 s, udsolgt

32. DEN RØDE KALENDER 1977
ISBN 87 85286 44 9 (forkert nr. i kolofon)
248 s, udsolgt


1977

33. Moshe Lewin
LENINS SIDSTE KAMP
Opgøret mellem Lenin og Stalin i den unge sovjetrepubliks første år
Oversat af Dorte Limbjerg, Anmari Lundegaard, Tove Overgaard og Lillian Aaberg
Russisk tillæg oversat af Inge Larsen
ISBN 87 85186 27 9
216 s, udsolgt

34. Victor Serge
EN REVOLUTIONÆRS ERINDRINGER 2.
Oversat af Anne Marie Vangkilde
Solgt til udgivelse i "Samlerens Bogklub"
ISBN 87 85186 31 7 (forkert nr. i kolofon)
s. 271-536, udsolgt

35. ARBEJDERTRYK
Særhæfte af politisk revy
ISBN 87 85186 36 8
udsolgt

36. Friedrich Engels
FAMILIENS, PRIVATEJENDOMMENS OG STATENS OPRINDELSE
Med revideret efterskrift af Asger Christensen og Peter S. Aaby
politisk revy serien nr. 5
ISBN 87 85186 46 5
288 s, (3. oplag 1977), udsolgt

37. Claus Deleuran
THORFINN
1. og 2. del samlet
ISBN 87 85186 48 1
96 s, udsolgt

38. DEN RØDE KALENDER 1978
ISBN 87 85186 33 3
240 s, udsolgt


1978

39. Jens Guldager
MONOPOLKAPITAL I DANMARK I BEGYNDELSEN AF 1970'ERNE
ISBN 87 85186 37 6
192 s, udsolgt

40. ELEFANTERNE DRAGER VESTPÅ
Bryggeriarbejderne og ølkapitalen
Af politisk revys bryggerigruppe
ISBN 87 85186 39 2
144 s, ill, udsolgt

41. PLAKATBOGEN
10 års politiske plakater fra Danmark
Med forord af Hans Jørgen Nielsen
Udgivet i samarbejde med månedsavisen KØBENHAVN
ISBN 87 85186 43 0
64 sider, ill i farve, stort format, udsolgt

42. DEN RØDE KALENDER 1979
ISBN 87 85186 14 7 (samme nr. som kalenderen 1974)
u pag, udsolgt


1979

43. DE RØDE SYNGER
red. af Anna-Lise Malmros, Morten Thing og Leif Varmark
ISBN 87 85186 41 4
304 s, udsolgt

44. Knud Knudsen og Jørgen Bloch Poulsen
ARBEJDSKAMP ARBEJDSRET
Det fagretslige systems udvikling i Danmark
ISBN 87 85186 45 7
144 s, ill, udsolgt

45. DERFOR KRÆVER VI 6 TIMERS ARBEJDSDAG - NU!
Kvinder på skiftehold
Af en gruppe kvindelige bryggeriarbejdere på Carlsberg
ISBN 87 85186 47 3
100 s, ill, udsolgt

46. Anette Steen Pedersen og Morten Thing
FAR MOR BØRN*
14 samtaler om familiens krise
Med fotos af Sonja Iskov
ISBN 87 85186 50 3
128 s, ill, kr 48

47. Jørgen Bloch Poulsen og Morten Thing
DANMARKS KOMMUNISTISKE PARTI 1918-1941
ISBN 87 85186 54 6
188 s, ill, udsolgt

48. André Gorz
ØKOLOGI OG FRIHED
Oversat af Niels Fröhlich
Naturkampens skriftserie nr. 1
ISBN 87 85186 56 2
80 s, (3. oplag 1981), udsolgt

49. DEN RØDE KALENDER 1980
ISBN 87 85186 58 9
u pag, udsolgt


1980

50. Jesper Hoffmeyer
EVOLUTION ØKOLOGI HISTORIE*
Neodarwinismens krise
Naturkampens skriftserie nr. 2
ISBN 87 8518 60 0
136 s, ill, kr 98

51. Jørgen Felding, Niels Møller, Søren Smidt
PÆDAGOGIK OG BARNDOM
Et socialistisk alternativ til struktureret pædagogik
Udgivet i samarbejde med Unge Pædagoger
ISBN 87 85186 62
216 s, udsolgt

52. Simone de Beauvoir
MANDARINERNE 1-3
Oversat af Karen Mathiasen
ISBN 87 85186 64 3, 87 85186 68 6, 87 85186 70 8
288, 240, 248 s, udsolgt

53. Wolfgang Schivelbusch
PARADISET, SMAGEN OG FORNUFTEN
Nydelsesmidlernes historie
Oversat af Niels Brunse
ISBN 87 85186 74 0
120 s, ill, udsolgt

54. Niels Brunse
MOSKVA TIL HVERDAG
ISBN 87 85186 76 7
96 s, ill, udsolgt

55. DEN RØDE KALENDER 1981
ISBN 87 85186 72 4
u pag, udsolgt


1981

56. DE RØDE SYNGER
Redigeret af Anna-Lise Malmros, Morten Thing og Leif Varmark
Ny udgave
ISBN 87 85186 78 3
326 s, udsolgt

57. Ignazio Silone
FONTAMARA
Oversat af Hagmund Hansen
ISBN 87 85186 80 5
192 s, udsolgt

58. STILLADSKONFLIKTEN
Erfaringer fra stilladsarbejdernes kamp
ISBN 87 85186 84 8
120 s, ill, udsolgt

59.HVAD KAN VI VENTE OS AF 80'ERNE*
En diskussion mellem Rudolf Bahro, Ernest Mandel og Peter von Oertzen om
socialismens fremtidsmuligheder
Oversat af Hans Christian Fink
ISBN 87 85186 88 0
168 s, kr 78

60. Eamonn McCann
IRSK BY I KRIG
Oversat af Niels Brunse
ISBN 87 85186 90 2
192 s, udsolgt

61. André Gorz
FARVEL TIL PROLETARIATET
- Hinsides socialismen
Oversat af Ole Eistrup
Udgivet i samarbejde med Informations Forlag
ISBN 87 85186 92 9
220 s, (2. oplag 1984), udsolgt

62. Niels Brunse
HISTORIEN STANDSER ALDRIG
Digte til tiden 1
ISBN 87 85186 94 5
64 s, kr 28

63. Rossana Rossanda
HALVDELEN AF JORDEN
Dialog med feminismen
Oversat af Lars Phil Jensen
ISBN 87 85186 96 1
240 s, udsolgt

64. HÅNDBOG I ARBEJDSLØSHED
Red. af Arbejdsløshedsgruppe 81
ISBN 87 85186 98 8
136 s, ill, udsolgt

65. DEN RØDE KALENDER 1982
ISBN 87 85186 51 1
u pag, udsolgt

66. Mutagengruppen
AMES TEST*
Påvisning af mutagene og kræftfremkaldende stoffer i miljøet
Naturkampens skriftserie nr. 3
ISBN 87 85186 57 0
82 s, ill, kr 78

67. KONTEXT 42
Ungdom og utopi
ISBN 87 85186 59 7
112 s, udsolgt


1982

68.KONTEXT 43
Bag pænheden _ Om de kvindelige fortrængninger
ISBN 87 85186 63 5
100 s, ill, udsolgt

69. OPGØR MED DEN AUTORITÆRE SOCIALISME*
Dokumenter fra Polen 1981
Udgivet i samarbejde med Kurasje
ISBN 87 85186 73 2 (i bogen er anført 87 87437 36 8)
136 s, kr 48

70. Ole Krarup
HÅNDBOG I ARBEJDSRET
Ny udgave
ISBN 87 85186 75 9
70 s, ill, udsolgt

71. HÅNDBOG FOR AKTIVISTER*
Udarbejdet kollektivt af Carsten Frederiksen, Kristine Riis, Erling Pedersen og Dorrit Røpke
ISBN 87 85186 77 5
240 s, ill af Claes Movin o.a., kr 68

72. Mikael Lynneryp
BEVAR BØNDERNE*
Med fotos af 2. maj
ISBN 87 85186 79 1
108 s, ill, kr 78

73. Günter Wallraff
ANKLAGENS VIRKNINGER
Oversat af Hans Christian Fink
Solgt til udgivelse i "Samlerens Bogklub"
ISBN 87 85186 81 3
260 s, ill, udsolgt

74. György Dalos
NITTENHUNDREDEFEMOGFIRS*
En historisk beretning (Hongkong 2036)
Oversat af Niels Brunse
ISBN 87 85186 85 6
120 s, kr 78

75. 80'ERNES UDFORDRING*
En antologi om atomoprustningens logik og fredsbevægelsens politik
Red. af Jesper Højbjerg Christensen
ISBN 87 85186 87 2
320 s, kr 78

76. DEN RØDE KALENDER 1983
Med tegninger af Claus Deleuran, Kim Fupz Aakeson og Per Tønnes Nielsen
ISBN 87 85186 89 9
u pag, udsolgt


1983

77. Thomas Ziehe og Herbert Stubenrauch
NY UNGDOM OG USÆDVANLIGE LÆREPROCESSER
Oversat af Henning Vangsgaard
ISBN 87 85186 91 0
276 s, (7. oplag 1996) kr 170

78. Jørgen Andreasen, Jørgen Assens og Niels Frandsen
HÅNDBOG I ARBEJDSMILJØ
ISBN 87 85186 93 7
160 s, ill, udsolgt

79. Jørgen Felding, Niels Møller og Søren Smidt
LEG OG VIRKELIGHED
Om børns liv og modstand
Udgivet i samarbejde med Unge Pædagoger
Ill m fotos af Morten Bo og Per Folkver
ISBN 87 85186 95 3
160 s, udsolgt

80. KONTEXT 44*
Hellere erfaringer end pædagogik
ISBN 87 85186 65 1
136 s, ill, kr 67

81. KONTEXT 45*
Moderne tider ... efter familien
ISBN 87 85186 67 8
128 s, ill, kr 67

82. SÅDAN ER KAPITALISMEN*
Red. af Erik Avlund Frandsen og Ebbe Sønderriis
ISBN 87 85186 99 6
128 s, kr 78

83. André Gorz
PARADISETS VEJE*
Kapitalens Dødskamp
Oversat af Claus Fenger og Ebbe Sønderriis
ISBN 87 7378 000 6
180 s, (2. oplag 1984), kr 129

84. Jim Morrison
GUDERNE/ØJNE/EN AMERIKANSK BØN
Oversat af Bo Green Jensen
Rævens Sorte Bibliotek nr. 1
ISBN 87 7378 002 2
176 s, udsolgt

85. Roland Barthes
DET LYSE KAMMER
Bemærkninger om fotografiet
Oversat af Karen Nicolajsen
Rævens Sorte Bibliotek nr. 2
ISBN 87 7378 004 9
160 s, ill, (2. udg. 2. opl. 1997) kr 159

86. DEN RØDE KALENDER 1984
Med udvalgte tekster og tegninger
ISBN 87 7378 006 5
u pag, udsolgt


1984

87. KONTEXT 46*
Om at omgås med historien
ISBN 87 7378 008 1
156 s, ill, kr 67

88. KONTEXT 47*
Autonomi. Børn og voksne
ISBN 87 7378 010 3
126 s, ill, kr 67

89. KONTEXT 48*
Kvinders livsrum
ISBN 87 7378 014 6
160 s, ill, kr 77

90. Igor Bestusjev Lada
VERDEN ÅR 2000*
En sovjetisk global prognose
Oversat af Karen Syberg, med efterskrift af Vibeke Sperling
ISBN 87 7378 018 9
168 s, kr 149

91. Adam Gottlieb
DEN HØJE KOGEBOG
Om at lave mad med hamp
Oversat af Henning Prins, illustreret af Claes Movin
ISBN 87 7378 020 0
96 sider, ill, (2. udg. 1992), kr 98

92. Arbejdsløshedsgruppe 84
HÅNDBOG I ARBEJDSLØSHED*
ISBN 87 7378 022 7
2. udgave, 148 s, ill, kr 68

93. Robert Jungk og Norbert Müllert
HÅNDBOG I FREMTIDSVÆRKSTEDER
Oversat af Birger Steen Nielsen
ISBN 87 7378 024 3
160 s, ill, (se 2. udg. 1989)

94. Elias Canetti
STEMMERNE FRA MARRAKESH*
Notater efter en rejse
Oversat af Hans Christian Fink
Rævens Sorte Bibliotek nr. 3
ISBN 87 7378 028 6
112 s, kr 118

95. DEN RØDE KALENDER 1985
ISBN 87 7378 030 8
u pag, ill m tegninger af Claes Movin, udsolgt

96. DEN RØDE ADRESSELISTE 1985
ISBN 87 7378 034 0
69 s, udsolgt


1985

97. Roland Barthes
KÆRLIGHEDENS FORRYKTE TALE
Oversat af Karen Nicolajsen
Rævens Sorte Bibliotek nr. 4
Solgt til udgivelse i "Samlerens Bogklub"
ISBN 87 7378 032 4
276 s, (2. udgave 1990), kr 231

98. Oskar Negt
DET LEVENDE ARBEJDE, DEN STJÅLNE TID
De politiske og kulturelle sider af kampen for nedsat arbejdstid
Oversat af Birger Steen Nielsen
ISBN 87 7378 036 7
264 s, kr 152

99.Egon Bondy
BUDDHA*
Oversat af Karen Gammelgaard
Rævens Sorte Bibliotek nr. 5
ISBN 87 7378 038 3
212 s, kr 170

100. Mussa S. Ajmi
DEN SORTE FREMMEDE*
Indvandrernoveller af en afrikaner
Oversat af Helge Krarup
ISBN 87 7378 042 1
164 s, kr 115

101. Herta Müller
LAVNINGER*
Prosa fra Rumænien
Oversat af Nanna Thirup
Rævens Sorte Bibliotek nr. 6
ISBN 87 7378 044 8
132 s, kr 129

102. KONTEXT 49*
Forandringens veje. USA som troldspejl
ISBN 87 7378001 4
128 s, ill, kr 77

103. DEN RØDE KALENDER 1986
Illustreret med tegninger af Torben Wilhelmsen
ISBN 87 7378 048 0
u pag, udsolgt

104. DEN RØDE ADRESSELISTE 1986
ISBN 87 7378 007 3
u pag, udsolgt


1986

105. Per Aage Brandt
SKY OG KRYSTAL*
Træk af en postmoderne erkendelse
Rævens Sorte Bibliotek nr. 7
ISBN 87 7378 011 1
180 s, ill, kr 149

106. KONTEXT 50*
Krop, tid, arbejde
ISBN 87 7378 003 0
132 s, ill, kr 77

107. Niels Brunse
MEN HVOR GÅR DEN EGENTLIG HEN?*
Digte til tiden 2
ISBN 87 7378 046 4
64 s, kr 36

108. Knud Foldschack
HÅNDBOG I JURA FOR KOLLEKTIVER
ISBN 87 7378 040 5
280 s, ill, stort format, kr 190

109. Simone de Beauvoir
MANDARINERNE 1-3
Oversat af Karen Mathiasen
Rævens Sorte Bibliotek nr. 8
ISBN 87 7378 021 9, 87 7378 023 5, 87 7378 025 1
288, 240, 248 s, udsolgt

110. Janine Chasseguet-Smirgel
KREATIVITET OG PERVERSION*
Oversat af Lis Haugaard
Med efterskrift af Tania Ørum
Rævens Sorte Bibliotek nr. 9
ISBN 87 7378 015 4
196 s, kr 180

111. Georges Bataille
HISTORIEN OM ØJET
Oversat af Per Aage Brandt
Med en tekst af Roland Barthes ("Øjets metafor"), Illustreret af Christian Lemmerz
Rævens Sorte Bibliotek nr. 10
ISBN 87 7378 013 8
154 s, ill, udsolgt

112. Peter-Jürgen Boock / Peter Schneider
ROTTE - DØD*
En brevveksling
Oversat af Hans Christian Fink
ISBN 87 7378 027 8
144 s, kr 129

113. Dietmar Schönherr
NICARAGUA MI AMOR*
Rejsedagbog og Posolera-projektet
Oversat af Vivi Bak og Helge Krarup
ISBN 87 7378 029 4
132 s, ill, kr 139

114. DEN RØDE KALENDER 1987
Illustreret med tegninger af Torben Wilhelmsen
ISBN 87 7378 033 2
u pag, udsolgt

115. DEN RØDE ADRESSELISTE 1987
ISBN 87 7378 035 9 (dobbelt anvendt)
u pag, udsolgt


1987

116. Per Folkver
VENNERNE PÅ VEJEN
Fotografier og fortællinger
ISBN 87 7378 031 6
136 s, indbundet, stort format, udsolgt

117. Poula Jakobsen og Steen Visholm
PARFORHOLDET
Forelskelse, krise, terapi
Solgt til udgivelse i "Samlerens Bogklub"
Solgt til udgivelse i Sverige
ISBN 87 7378 035 9
292 s, ill, (2. udg. 2. opl. 1996), kr 231

118. Mogens Godballe
SELVFORSVAR I ATOMALDEREN*
En debatbog om defensivt forsvar
ISBN 87 7378 037 5
144 s, kr 152

119. Art Spiegelman
MAUS
En overlevende fortæller
Oversat af Kjeld Koplev
ISBN 87 7378 039 1
160 s, ill, kr 129

120. Ole Krarup
HÅNDBOG I ARBEJDSRET
Ny revideret udgave
ISBN 87 7378 041 3
72 s, ill, kr 87,50

121. Jette Scott Sørensen og Finn Horn (red.)
FREMTIDSVÆRKSTEDER I DANMARK
Teori og praksis
ISBN 87 7378 045 6
176 s, ill, kr 164

122. DEN RØDE KALENDER 1988
ISBN 87 7378 047 2
u pag, udsolgt

123. DEN RØDE ADRESSELISTE 1988
ISBN 87 7378 050 2
u pag, udsolgt

124. MODPRESSENS KALENDER 1988
Tegnet af Claes Movin
udsolgt


1988

125. Georg Michael Warming
METAL MACHINE MUSIC
Poemer
Red. af Per Aage Brandt, med to digte af Lisbeth Bonde og Bo Green Jensen
Rævens Sorte Bibliotek nr. 12
ISBN 87 7378 049 9
104 s, kr 110

126. Flemming Røgilds
RYTME, RACISME OG NYE RØDDER
En bro mellem sorte og hvide?
ISBN 87 7378 054 5
308 s, kr 98

127. William S. Burroughs
ELEKTRONISK REVOLUTION*
Oversat af Danny Lund og Anders Michelsen
Rævens Sorte Bibliotek nr. 13
ISBN 87 7378 056 1
112 s, kr 139

128. Broby
BLOD
Expressionære digte
Med efterskrift af Morten Thing
ISBN 87 7378 058 8
80 s, kr 152

129. Robert Peter Gale og Thomas Hauser
SIDSTE UDKALD
Arven efter Tjernobyl
Oversat af Arne Herløv Petersen
ISBN 87 7378 062 6
216 s, kr 98

130. KONTEXT 51*
"Jens prøver at lære os et eller andet om Brasilien". Et nummer om pædagogik
ISBN 87 7378 005 7
144 s, ill, kr 77

131. Roland Barthes
AF MIG SELV
Oversat af Steffen Nordahl Lund
Rævens Sorte Bibliotek nr. 11
ISBN 87 7378 017 0
208 s, ill, kr 231

132. KONTEXT 52*
Livshistorie. Fiktion, virkelighed
ISBN 87 7378 064 2
137 s, ill, kr 92

133. Andrew Samuels (red.)
FADEREN
En post-jungiansk antologi
Oversat af Ole Lindegård Henriksen
Dansk redaktion ved Pia Skogemann
ISBN 87 7378 070 7
264 s, ill, kr 257

134. Robert Jungk
MODETS PRINCIP
Stridsskrift mod resignationen
Oversat af Birger Steen Nielsen
ISBN 87 7378 076 6
120 s, kr 152

135. Muniam Alfaker
SKY PÅ FLUGT*
Digte på dansk og arabisk
Oversat af Salim Abdali i samarbejde med Frans Winther
ISBN 87 7378 082 0
112 s, kr 132

136. DEN RØDE KALENDER 1989
ISBN 87 7378 080 4
u pag, udsolgt

137. DEN RØDE ADRESSELISTE 1989
ISBN 87 7378 084 7
u pag, udsolgt


1989

138. Herta Müller
BARFODET FEBRUAR
Oversat af Nanna Thirup
Rævens Sorte Bibliotek nr. 14
ISBN 87 7378 072 3
112 s, kr 139

139. Thomas Ziehe
AMBIVALENSER OG MANGFOLDIGHED
Tekster om ungdom, skole, æstetik, kultur
Oversat af Hans Christian Fink
ISBN 87 7378 078 2
192 s, (2.opl. 1996) kr 231

140. Freddy Tornberg
SEXORISM
ISBN 87 7378 086 3
u pag, ill, stort format, (kommissionsartikel), udsolgt

141. Robert Jungk og Norbert Müllert
HÅNDBOG I FREMTIDSVÆRKSTEDER
2. udgave
Oversat af Birger Steen Nielsen
ISBN 87 7378 090 1
160 s, ill, (2. oplag 1991), kr 164

142. KONTEXT 53*
Modstand og utopi
ISBN 87 7378 066 9
128 s, ill, kr 92

143. Hubert Selby jr.
SIDSTE UDKØRSEL TIL BROOKLYN
Oversat af Arne Herløv Petersen
Rævens Sorte Bibliotek nr. 15
ISBN 87 7378 094 4
336 s, kr 98

144. Maria Miller (red.)
PRAGS BØRN
En antologi med ung tjekkisk poesi og prosa
Oversat af Maria Miller og Morti Vizki
Rævens Sorte Bibliotek nr. 16
ISBN 87 7378 096 0
184 s, ill, kr 98

145. Libby Tata Arcel og Erika Jørgensen (red.)
MODIGE KVINDER
Samtaler med kvinder på flugt
ISBN 87 7378 051 0
120 s, ill, kr 130

146. Ivan Illich
H2O OG GLEMSELENS VANDE
Oversat af Hans Christian Fink
ISBN 87 7378 053 7
136 s, ill, kr 160

147. Paul Virilio
SYNSMASKINEN
Oversat af Niels Brügger og Orla Vigsø
Rævens Sorte Bibliotek nr. 17
ISBN 87 7378 059 6
152 s, kr 170


1990

148. Muniam Alfaker
SKRIG ER SJÆLENS HESTE*
Tanker om tilværelsen. Digte på dansk og arabisk
Oversat af Salim Abdali
ISBN 87 7378 098 7
120 s, kr 135

149. Mony Elkaïm
HVIS DU ELSKER MIG SÅ ELSK MIG IKKE
Systemisk psykoterapi
Oversat af Lis Haugaard
ISBN 87 7378 055 3
208 s, ill, kr 225

150. Svend Aage Madsen, Pia Skogemann og Steen Visholm (red.)
C.G. JUNG, NAZISME OG PSYKOLOGI*
Solgt til delvis udgivelse i Sverige
ISBN 87 7378 065 0
224 s, kr 231

151. Susanne Thorbek
SLUMKULTUR OG KØN
Et studie i kvindeliv fra Colombo og Bangkok
Solgt til udgivelse i Indien og England
ISBN 87 7378 061 8
276 s, ill, kr 180

152. KONTEXT 54*
Demokrati og ledelse
ISBN 87 7378 068 5
136 s, kr 92

153. Wim Wenders
BILLEDERNES LOGIK*
Essays og samtaler
Oversat af Helge Krarup
Rævens Sorte Bibliotek nr. 18
ISBN 87 7378 063 4
128 s, ill, kr 180

154. Morten Blok
EKSTASEN, ANGSTEN. ET ESSAY OM INTET
Claes Benthien
FOTOGRAFI
Rævens Sorte Bibliotek nr. 19
ISBN 87 7378 069 3
192 s, ill, kr 190

155. Herta Müller
REJSENDE PÅ ET BEN
Oversat af Nanna Thirup
Rævens Sorte Bibliotek nr. 20
ISBN 87 7378 073 1
160 s, kr 190

156. Jim Morrison
VILDNIS
De sidste efterladte digte
Oversat af Bo Green Jensen
Rævens Sorte Bibliotek nr. 21
Solgt til udgivelse i "Samlerens Bogklub"
ISBN 87 7378 071 5
240 s, (2. oplag 1992), udsolgt


1991

157. Birgit Vanderbeke
MUSLINGEMÅLTIDET
Oversat af Johannes F. Sohlman
Rævens Sorte Bibliotek nr. 22
ISBN 87 7378083 9
104 s, kr 160

158. Per Aage Brandt
MERE BYRDE TIL KULTUREN!
Femten stykker om fornuftens grænser
Rævens Sorte Bibliotek nr. 26
ISBN 87 7378 093 6
160 s, kr 152

159. Jim Morrison
DEN AMERIKANSKE NAT*
Efterladte digte 2
Oversat af Bo Green Jensen.
Med tre digte af Vagn Lundbye, Klaus Lynggaard
og Bo Green Jensen
Rævens Sorte Bibliotek nr. 24
ISBN 87 7378 085 5
228 s, kr 205

160. Flemming Røgilds
I ELEFANTFUGLENS LAND
Sydafrikanske stemmer
Solgt til udgivelse i England
ISBN 87 7378 087 1
176 s, kr 183

161. AS SUNUNU, nr. 0*
Arabisk tidsskrift for dansk litteratur og kunst
ISBN 87 7378 097 9
48 s, ill, kr 70

162. Muniam Alfaker
SPOR PÅ VAND*
Digte på dansk og arabisk
Oversat af Salim Abdali
Illustreret af Dea Trier Mørch
ISBN 87 7378 075 8
128 s, ill, kr 152

163. Ninel Streltsova
MOSKVA PÅ BARRIKADERNE
Historien om et udsat kup
Oversat af Karen Kjærulf Nielsen og Poul-Henning Larsen
ISBN 87 7378 099 5
160 s, kr 183


1992

164. Elias Canetti
ØRENVIDNET*
Halvtreds karakterer
Oversat af Kirsten Rask og Hans Christian Fink
Illustreret af Michael Kvium
Rævens Sorte Bibliotek nr. 23
(Også trykt i 50 nummerede og signerede eksemplarer på bøttepapir, kr 750,-)
Tildelt Papirprisen 1992
ISBN 87 7378 089 8
160 s, ill, kr 248

165. Mette Sandbye
DET ISCENESATTE FOTOGRAFI*
Fem amerikanske fotografer: Duane Michals, Les Krims, Joel-Peter Witkin, Cindy Sherman, Eileen Cowin
Rævens Sorte Bibliotek nr. 25
ISBN 87 7378 095 2
220 s, ill i s/h og farve, kr 248

166. Art Spiegelman
MAUS II
Og her begyndte mine problemer
Oversat af Kjeld Koplev
ISBN 87 7378 081 2
136 s, ill, kr 160

167. Tapani Ahola og Ben Furman
MISBRUGSLØSNINGER
En introduktion til den løsningsorienterede metode i misbrugsterapi
Oversat af Pernille Jensen
ISBN 87 7378 079 0
120 s, kr 150

168. Jens Christian Jacobsen (red.)
AUTOPOIESIS
En introduktion til Niklas Luhmanns verden af systemer
ISBN 87 7378 077 4
228 s, kr 245

169. Lou Reed
MELLEM TANKE OG UDTRYK*
Udvalgte sangtekster og journalistik, med amerikansk originaltekst
Oversat af Bo Green Jensen
Rævens Sorte Bibliotek nr. 27
ISBN 87 7378 100 2
264 s, kr 248

170. Walter Benjamin
BARNDOM I BERLIN OMKRING ÅR 1900
Oversat af Henning Goldbæk
Rævens Sorte Bibliotek nr. 28
ISBN 87 7378 102 9
128 s, udsolgt

171. Mel Frank og Ed Rosenthal
HAMPEDYRKERENS HÅNDBOG
Med et forord af Ebbe Kløvedal Reich
Oversat af Ole Høst
ISBN 87 7378 105 3
208 s, ill, (2. opl. 1996) kr 168

172. Wolfgang Schivelbusch
PARADISET, SMAGEN OG FORNUFTEN
Nydelsesmidlernes historie
2. udgave, oversat af Niels Brunse
ISBN 87 7378 104 5
120 s, ill, kr 168

173. Ole Thorbek
FRIE FÆLLESSKABER
I stedet for markedsøkonomi
ISBN 87 7378 108 8
192 s, kr 178


1993

174. Vera Wollenberger
STATEN, STIKKEREN OG SJÆLENE
Min mand var Stasi-agent
Oversat af Johannes F. Sohlman
ISBN 87 7378 112 6
180 s, kr 185

175. René Rasmussen
PSYKOANALYSE OG TEKSTANALYSE
Essays om Lacan og litteratur
ISBN 87 7378 114 2
168 s, kr 178

176. M. Februari
HORISONTENS ZONER
Oversat af Frants Gundelach
Rævens Sorte Bibliotek nr. 29
ISBN 87 7378 103 7
112 s, kr 185

177. Charlie Christensen
ARNE AND, bd. 1
Oversat af Orla Vigsø
ISBN 87 7378 111 8
56 s, ill, (3. opl. 1997) kr 98

178. Steen Visholm
OVERFLADE OG DYBDE
Om projektiv identifikation og det modernes psykologi
ISBN 87 7378 115 0
256 s, ill, kr 268

179. Arne Herløv Petersen
KORN PÅ STENGRUND
Illustreret med 75 fotografier af Leif Grage
ISBN 87 7378 109 6
212 s, ill, kr 250

180. Jacques Lacan
RADIO - FJERNSYN
Oversat af Lis Haugaard og René Rasmussen
ISBN 87 7378 101 0
112 s, kr 198

181. Henri Bergson
LATTEREN*
Et essay om komikkens væsen
Oversat af Else Henneberg Pedersen
Med indledning og efterskrift af Asger Sørensen
Rævens Sorte Bibliotek nr. 30
ISBN 87 7378 116 9
160 s, kr 185

182. Edgar Reitz
DEN ANDEN HJEMSTAVN
Udkast og notater til tv-serien
Oversat af Hans Christian Fink
Rævens Sorte Bibliotek nr. 31
ISBN 87 7378 118 5
144 s, ill, kr 148


1994

183. Patricia O'Hanlon og William Hudson O'Hanlon
NYE KÆRLIGHEDSHISTORIER
Korttidsbehandling i parforholdsterapi
Oversat af Lisbeth Eriksen
ISBN 87 7378 117 7
144 s, kr 198

184. Muniam Alfaker og Marianne Larsen
BARNDOMMENS KUPÉ
ISBN 87 7378 122 3
96 s, kr 128

185. Charlie Christensen
ARNE AND, del 2
ISBN 87 7378 126 6
56 s, kr 98

186. Leif Varmark
SKRÆKEVENTYR FOR BØRN OG VOKSNE
Illustreret af Pernille Kløvedal Helweg
ISBN 87 7378 120 7
184 s, indb, kr 198

187. Jesper Strudsholm og Klaus Holsting
"UNDSKYLD, HVOR ER DEN HVIDE KØ?"
Sydafrikas overgang til demokrati
ISBN 87 7378 123 1
176 s, ill m fotos i duplex, st form, indb, kr 178

188. Robert Irwin
DET ARABISKE MARERIDT
Oversat af Niels Brunse
Rævens Sorte Bibliotek nr. 34
ISBN 87 7378 129 0
292 s, kr 298

189. B P Fallon
U2 - FARAWAY SO CLOSE
Rævens Sorte Bibliotek nr 35
ISBN 87 7378 128 2
160 s, st form, kr 178

190. Pedro Almódóvar
PATTY DIFFUSA
Rævens Sorte Bibliotek nr 36
ISBN 87 7378 130 4
160 s, ill, kr 185

191. Niels Brügger og Henrik Nørgaard Petersen (red.)
PAUL VIRILIO - KRIGEN, BYEN OG DET POLITISKE*
Rævens Sorte Bibliotek nr 37
ISBN 87 7378 133 9
248 s, kr 188

192. Lars Kiel Bertelsen
FOTOGRAFI OG SKULPTUR
Rævens Sorte Bibliotek nr 32
ISBN 87 7378 127 4
152 s, ill, kr 188

193. Charlie Christensen
ARNE AND, del 3
ISBN 87 7378 131 2
56 s, kr 98

194. John Lennon
INGEN FLUER PÅ FRANK
Rævens Sorte Bibliotek nr 33
ISBN 87 7378 125 8
128 s, ill, indb, kr 198

195. Leif Varmark
KVINDE-EVENTYR
ISBN 87 7378 132 0
176 s, ill af Pernille Kløvedal Helweg, indb, kr 198

1995

196. Jens Christian Jacobsen (red.)
AUTOPOIESIS 2
Udvalgte tekster af Niklas Luhmann
ISBN 87 7378 119 3
232 s, kr 268

197. Flemming Røgilds
STEMMER I ET GRÆNSELAND
- En bro mellem unge indvandrere og danskere?
ISBN 87 7378 134 7
268 s, kr 198

198. Muniam Alfaker
KLÆDER UDEN KROP
ISBN 87 7378 142 8
120 s, kr 178

199. Mette Sandbye og Erik Steffensen
SEX, LØGN OG FOTOGRAFI
Rævens Sorte Bibliotek nr 40
ISBN 87 7378 140 1
160 s, ill, kr 188

200. Lars Møller
DA VI VAR BESAT
- Danskernes liv og hverdag 1940-45
ISBN 87 7378 137 1
264 s, gennemill, st. form, kr 248

201. William S. Burroughs
QUEER
Oversat af Jokum Rohde
Rævens Sorte Bibliotek nr 39
ISBN 87 7378 139 8
144 s, kr 198

202. Leif Varmark
FLERE KVINDE-EVENTYR
ISBN 87 7378 135 5
176 s, ill af Pernille Kløvedal Helweg, indb, kr 225

203. Karsten Jørgensen og Dan Schiødt
LET IT BE
The Beatles fra starten til i dag
Rævens Sorte Bibliotek nr 38
ISBN 87 7378 136 3
276 s, ill, indb, kr 250

204. Yang Lian
HVOR HAVET STÅR STILLE
Oversat af Susanne Jorn
ISBN 87 7378 143 6
132 s, kr 188

205. Jens Fransen
DRØMMEN DER REVNEDE
- Personlige DDR-oplevelser 173-1990/94
ISBN 87 7378 144 4
120 s, kr 148

1996

206. Jørgen Rolapp
TURPROJEKTER
- Et tilbud til udsatte unge
ISBN 87 7378 146 0
160 s, ill, kr 178

207. John Finnegan
FAKTA OM FEDT
- En forbrugerguide til gode olier
Oversat af Anna Randrup Rasmussen
ISBN 87 7378 148 7
72 s, kr 98

208. Dimitri Roussopoulos
POLITISK ØKOLOGI
- Mere end miljøaktivisme
Oversat af Leif Varmark
ISBN 87 7378 147 9
144 s, kr 178

209. Grethe Lund
SAMTALE UDEN ORD
- Introduktion til musikterapi
ISBN 87 7378 154 1
108 s, kr 168

210. René Rasmussen
SLUT. BEGYND!
- En psyko-narrativ læsning af James Joyces "Ulysses"
ISBN 87 7378 160 6
300 s, kr 228

211. Erik Steffensen
FJÄLLRÄVEN I PARIS
Den lille Kunstrevy nr 1
ISBN 87 7378 150 9
24 s, ill, kr 25

212. Erik Steffensen
WOLFS PLØREDE BLIK
Den lille Kunstrevy nr 2
ISBN 87 7378 153 3
32 s, ill, kr 25

213. Charlie Christensen
ARNE AND, del IV
ISBN 87 7378 145 2
56 s, kr 98

214. Globe (red)
COMPARTMENTS
ISBN 87 7378 161 4
160 s, ill, kr 128

215. Tage Hind
APATI OG LIDENSKAB
ISBN 87 7378 157 6
216 s, kr 228

216. Durs Grünbein
CEREBRALIS OG ANDRE DIGTE
Oversat af Henning Goldbæk
ISBN 87 7378 162 2
136 s, kr 198

217. Henrik Larsen
ALBERTI-KATASTROFEN
ISBN 87 7378 156 8
224 s, ill, kr 268


-[Nyheder]-[Backlist]-[e-post]-[Bestillingskupon]-[Rævens Sorte Bibliotek]-[Kronologi]-
-[Historie]-[Københavns Bogforlag]-[Tilbage til forlagsserverens oversigt]-[Velkomst]-